Добре дошли на страницата на АстраЗенека България

Можете да използвате този сайт, за да съобщите нежелано лекарствено събитие или оплакване от качеството на продукт на АстраЗенека. Можете също така да изпратите запитване за медицинска информация.

С какво можем да Ви помогнем?

Изберете всичко приложимо

Нежеланите лекарствение събития се наричат понякога странични ефекти и представляват нежелани или неочаквани събития или реакции към лекарство.

Запитванията за медицинска информация са медицински или научни въпроси, свързани с нашите лекарствени продукти и устройства.

Оплакванията от качеството на продукт се отнасят до физически проблем с лекарство или устройство и/или неговата опаковка.

Моля, изберете опция

Съобщаване на нежелано лекарствено събитие

Нежеланите лекарствение събития се наричат понякога странични ефекти и представляват нежелани или неочаквани събития или реакции към лекарство.

Регистриране на запитване за медицинска информация

Запитванията за медицинска информация са медицински или научни въпроси, свързани с нашите лекарствени продукти и устройства.

Съобщаване на оплакване от качеството на продукт

Оплакванията от качеството на продукт се отнасят до физически проблем с лекарство или устройство и/или неговата опаковка.

Кое от изброените се отнася за Вас?

Аз съм...

AstraZeneca Medical

Информация за пациента

Информация за контакт

Демографски данни

Ако точната дата не е известна, моля, въведете месец и година или само година.

Ръст

Тегло

Ръст

Тегло

Дата на последна менструация
Термин

Информация за съобщителя

Изглежда се свързвате с нас от името на медицински специалист. Моля, представете подробности за себе си.

Медицински специалист

Информация за контакт

Болногледач

Информация за контакт

Вашата информация

Кое най-добре описва ролята ви в Астразенека?

Аз съм...

Първоначална дата на узнаване от АстраЗенека *

Информация за пациента

Информация за контакт

Демографски данни

Ако точната дата не е известна, моля, въведете месец и година или само година.

Ръст

Тегло

Ръст

Тегло

Дата на последна менструация
Термин

Болногледач

Информация за контакт

Информация за съобщителя

Изглежда се свързвате с нас от името на медицински специалист. Моля, представете подробности за себе си.

Медицински специалист

Информация за контакт

Информация за пациента

Информация за контакт

Демографски данни

Ако точната дата не е известна, моля, въведете месец и година или само година.

Ръст

Тегло

Ръст

Тегло

Дата на последна менструация
Термин

Медицински специалист

Информация за контакт

Моля, посочете поне един метод за контакт

Информация за нежеланите лекарствени събития

Моля, добавете всяко лекарство отделно, като използвате бутона "+Добавяне на лекарство"

Срок на годност

Продължителност на приложението

Начална дата

Ако точната дата не е известна, моля, въведете месец и година или само година.

Крайна дата

Ако точната дата не е известна, моля, въведете месец и година или само година.

Допълнителна информация за ваксинацията

Първа доза

Срок на годност

Ако точната дата не е известна, моля, въведете месец и година или само година.

Дата на приложение

Ако точната дата не е известна, моля, въведете месец и година или само година.

Първа доза

Втора доза

Vaccination Facility

Additional Patient Information

Complete only for U.S military / Department of Defense (DoD) related reports

Първа доза

Втора доза

Информация за събитието

Моля, посочете отделните нежелани събития, като използвате бутона "+Добавяне на събитие".

Дати на настъпване на събитието

Начална дата

Ако точната дата не е известна, моля, въведете месец и година или само година.

Крайна дата

Ако точната дата не е известна, моля, въведете месец и година или само година.

Продължителност на събитията
Това поле е задължително

Избор на критерии, приложими за това събитие

Изберете всичко приложимо. Оставете празно, ако никое твърдение не е приложимо.

Може да изисква медицински/хирургична интервенция за предотвратяване на смърт, увреждане, вродена аномалия или вроден дефект.

Допълнителна информация за смъртта

Дата на смъртта

Ако точната дата не е известна, моля, въведете месец и година или само година.

Хоспитализация

Дата на приемане
Дата на изписване

Връзка между лекарство и нежелано събитие

Моля, предоставете допълнителна информация, ако смятате, че събитието и лекарството/устройството са свързани.

Please change on the Product page if this is incorrect

Моля, изберете опция

Моля, изберете опция

Кое нежелано събитие смятате, че е свързано с това лекарство/устройство?*

Вашият медицински въпрос

Дата за предоставяне на отговора

Оплакване от качеството на продукта

Срок на годност

Опишете естеството и детайлите на оплакването, както и обстоятелствата, които водят до откриването.

Кога и колко дълго сте имали проблем с продукта?

Преди, по време на или след употреба на продукта е възникнал проблемът с качеството?

Дата на откриване на дефекта