Vítejte v AstraZeneca Medical

Tyto stránky můžete použít k ohlášení nežádoucí příhody nebo stížnosti na kvalitu přípravku. Můžete si také vyžádat lékařské informace.

S čím vám můžeme pomoci?

Vyberte vše, co platí

Nežádoucí příhody jsou někdy označované jako vedlejší účinky a jsou nežádoucími nebo neočekávanými příhodami nebo reakcemi na podání léčivého přípravku.

Dotazy týkající se lékařských informací jsou lékařské nebo vědecké otázky týkající se našich léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků.

Stížnosti na kvalitu se týkají faktického problému s léčivým přípravkem nebo zdravotnickým prostředkem a/nebo obalem.

Vyberte prosím možnost

Nahlásit nežádoucí příhodu

Nežádoucí příhody jsou někdy označované jako vedlejší účinky a jsou nežádoucími nebo neočekávanými příhodami nebo reakcemi na podání léčivého přípravku.

Vyžádat lékařské informace

Dotazy týkající se lékařských informací jsou lékařské nebo vědecké otázky týkající se našich léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků.

Nahlásit stížnost na kvalitu přípravku

Stížnosti na kvalitu se týkají faktického problému s léčivým přípravkem nebo zdravotnickým prostředkem a/nebo obalem.

Který vás nejlépe vystihuje?

Já jsem...

AstraZeneca Medical

Informace o pacientovi

Kontaktní informace

Demografie

Pokud přesné datum není známo, zadejte prosím měsíc a rok nebo rok.

Výška

Hmotnost

Výška

Hmotnost

Poslední datum menstruace
Očekávané datum porodu

Informace o hlásiteli

Vypadá to, že se oslovujete jménem HCP. Uveďte prosím podrobnosti o sobě.

Poskytovatel zdravotní péče

Kontaktní informace

Pečovatel

Kontaktní informace

Vaše informace

Který nejlépe vystihuje vaši roli v Astrazeneca?

Já jsem...

AZ počáteční informovaný datum *

Informace o pacientovi

Kontaktní informace

Demografie

Pokud přesné datum není známo, zadejte prosím měsíc a rok nebo rok.

Výška

Hmotnost

Výška

Hmotnost

Poslední datum menstruace
Očekávané datum porodu

Pečovatel

Kontaktní informace

Informace o hlásiteli

Vypadá to, že se oslovujete jménem HCP. Uveďte prosím podrobnosti o sobě.

Poskytovatel zdravotní péče

Kontaktní informace

Informace o pacientovi

Kontaktní informace

Demografie

Pokud přesné datum není známo, zadejte prosím měsíc a rok nebo rok.

Výška

Hmotnost

Výška

Hmotnost

Poslední datum menstruace
Očekávané datum porodu

Poskytovatel zdravotní péče

Kontaktní informace

Uveďte alespoň jednu možnost kontaktu

Informace o nežádoucích příhodách léčivých přípravků

Přidejte, prosím, každý léčivý přípravek zvlášť pomocí tlačítka "+Přidat léčivé přípravky"

Datum exspirace

Termíny podávání léčivých přípravků

Datum zahájení

Pokud přesné datum není známo, zadejte prosím měsíc a rok nebo rok.

Datum ukončení

Pokud přesné datum není známo, zadejte prosím měsíc a rok nebo rok.

Detaily vakcinace

Dávka 1

Doba použitelnosti
Datum podání vakcíny

Dávka 1

Dávka 2

Vaccination Facility

Additional Patient Information

Complete only for U.S military / Department of Defense (DoD) related reports

Dávka 1

Dávka 2

Informace o příhodě

Uveďte jednotlivé nežádoucí příhody pomocí tlačítka "+Přidat příhodu".

Datum, kdy k nežádoucí příhodě došlo

Datum vzniku

Pokud přesné datum není známo, zadejte prosím měsíc a rok nebo rok.

Datum odeznění

Pokud přesné datum není známo, zadejte prosím měsíc a rok nebo rok.

Doba trvání příhody
Toto pole je povinné

Vyberte relevantní kritéria pro tuto příhodu

Vyberte vše, co platí, resp. ponechte nevyplněné, pokud se nic nehodí

Může vyžadovat lékařský/chirurgický zákrok, aby se zabránilo úmrtí, invaliditě, vrozené anomálii nebo vrozené vadě.

Podrobnosti k úmrtí

Datum úmrtí *

Pokud přesné datum není známo, zadejte prosím měsíc a rok nebo rok.

Hospitalizace

Datum přijetí
Datum propuštění

Léky & události vztah

Pokud se domníváte, že podávaná léčba/zdravotnický prostředek souvisejí s nežádoucí příhodou, uveďte další detaily.

Please change on the Product page if this is incorrect

Vyberte prosím možnost

Vyberte prosím možnost

Které nežádoucí příhody považujete za související s léčbou? *

Váš zdravotní dotaz

Datum splatnosti zákazníkovi

Stížnost kvality

Datum exspirace

Popište povahu a podrobnosti stížnosti a okolnosti, které vedly ke zjištění.

Kdy a jak dlouho jste zaznamenali problém s produktem?

Došlo k problému s kvalitou před, během nebo po použití produktu?

Datum zahájení závady

Pokud je vzorek k dispozici, uchovávejte jej ode dneška 21 dní. AstraZeneca si může vyžádat vzorek jako součást našeho vyšetřování.