Καλώς ήρθατε στο Ιατρικό Τμήμα της AstraZeneca

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για να αναφέρετε ένα ανεπιθύμητο συμβάν ή παράπονο ποιότητας προϊόντος. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε ιατρικές πληροφορίες.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν

Τα ανεπιθύμητα συμβάματα είναι μερικές φορές γνωστά ως ανεπιθύμητες ενέργειες/παρενέργειες και είναι ανεπιθύμητα ή μη αναμενόμενα συμβάματα ή αντιδράσεις σε ένα φάρμακο.

Τα αιτήματα για ιατρικές πληροφορίες είναι ιατρικά ή επιστημονικά ερωτήματα που αφορούν τα φάρμακα και τις συσκευές μας.

Τα παράπονα για την ποιότητα των προϊόντων αφορούν κάποιο πρόβλημα που σχετίζονται με τη φύση ενός φαρμάκου ή μιας συσκευής ή/και τη συσκευασία του/της.

Παρακαλώ επιλέξτε μία επιλογή

Αναφορά ανεπιθύμητου συμβάματος

Τα ανεπιθύμητα συμβάματα είναι μερικές φορές γνωστά ως ανεπιθύμητες ενέργειες/παρενέργειες και είναι ανεπιθύμητα ή μη αναμενόμενα συμβάματα ή αντιδράσεις σε ένα φάρμακο.

Αίτηση για Ιατρικές Πληροφορίες

Τα αιτήματα για ιατρικές πληροφορίες είναι ιατρικά ή επιστημονικά ερωτήματα που αφορούν τα φάρμακα και τις συσκευές μας.

Αναφορά Παραπόνου Ποιότητας Προϊόντος

Τα παράπονα για την ποιότητα των προϊόντων αφορούν κάποιο πρόβλημα που σχετίζονται με τη φύση ενός φαρμάκου ή μιας συσκευής ή/και τη συσκευασία του/της.

Ποιο σας περιγράφει καλύτερα;

Είμαι...

AstraZeneca Medical

Πληροφορίες Ασθενή

Στοιχεία επικοινωνίας

Δημογραφικά στοιχεία

Εάν η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη, παρακαλούμε εισάγετε μήνα και έτος, ή μόνο το έτος.

Ύψος

Βάρος

Ύψος

Βάρος

Τελευταία ημερομηνία εμμήνου ρύσεως
Ημερομηνία τοκετού

Πληροφορίες Αναφέροντος

Φαίνεται ότι επικοινωνείτε εκ μέρους ενός Επαγγελματία Υγείας. Παρακαλείσθε να μας παρέχετε πληροφορίες για εσάς.

Επαγγελματίας Υγείας

Στοιχεία επικοινωνίας

φροντιστής

Στοιχεία επικοινωνίας

Οι Πληροφορίες του Αναφέροντος

Ποιο περιγράφει καλύτερα τον ρόλο σας στην Astrazeneca;

Είμαι...

Αρχική ημερομηνία ενημέρωσης της ΑΖ *

Πληροφορίες Ασθενή

Στοιχεία επικοινωνίας

Δημογραφικά στοιχεία

Εάν η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη, παρακαλούμε εισάγετε μήνα και έτος, ή μόνο το έτος.

Ύψος

Βάρος

Ύψος

Βάρος

Τελευταία ημερομηνία εμμήνου ρύσεως
Ημερομηνία τοκετού

φροντιστής

Στοιχεία επικοινωνίας

Πληροφορίες Αναφέροντος

Φαίνεται ότι επικοινωνείτε εκ μέρους ενός Επαγγελματία Υγείας. Παρακαλείσθε να μας παρέχετε πληροφορίες για εσάς.

Επαγγελματίας Υγείας

Στοιχεία επικοινωνίας

Πληροφορίες Ασθενή

Στοιχεία επικοινωνίας

Δημογραφικά στοιχεία

Εάν η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη, παρακαλούμε εισάγετε μήνα και έτος, ή μόνο το έτος.

Ύψος

Βάρος

Ύψος

Βάρος

Τελευταία ημερομηνία εμμήνου ρύσεως
Ημερομηνία τοκετού

Επαγγελματίας Υγείας

Στοιχεία επικοινωνίας

Παρακαλώ παρέχετε τουλάχιστον μία μέθοδο επικοινωνίας

Πληροφορίες για το Φάρμακο

Παρακαλείσθε να προσθέσετε κάθε φάρμακο ξεχωριστά χρησιμοποιώντας το κουμπί "+Προσθήκη φαρμάκου"

Ημερομηνία λήξης

Ημερομηνίες φαρμάκων

Ημερομηνία έναρξης

Εάν η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη, παρακαλούμε εισάγετε μήνα και έτος, ή μόνο το έτος.

Ημερομηνία λήξης

Εάν η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη, παρακαλούμε εισάγετε μήνα και έτος, ή μόνο το έτος.

Λεπτομέρειες εμβολιασμού

Δόση 1

Ημερομηνία Λήξης

Εάν η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη, παρακαλούμε εισάγετε μήνα και έτος, ή μόνο το έτος.

Ημερομηνία του Εμβολιασμού

Εάν η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη, παρακαλούμε εισάγετε μήνα και έτος, ή μόνο το έτος.

Δόση 1

Δόση 2

Vaccination Facility

Additional Patient Information

Complete only for U.S military / Department of Defense (DoD) related reports

Δόση 1

Δόση 2

Πληροφορίες ανεπιθύμητου συμβάματος

Παραθέστε μεμονωμένα ανεπιθύμητα συμβάματα χρησιμοποιώντας το κουμπί "+Προσθήκη Ανεπιθύμητου Συμβάματος".

Ημερομηνίες εμφάνισης του συμβάματος

Ημερομηνία έναρξης

Εάν η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη, παρακαλούμε εισάγετε μήνα και έτος, ή μόνο το έτος.

Ημερομηνία λήξης

Εάν η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη, παρακαλούμε εισάγετε μήνα και έτος, ή μόνο το έτος.

Διάρκεια συμβάματος
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό

Επιλέξτε τα κριτήρια που ισχύουν για αυτό το συμβάν

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν, αφήστε κενό αν δεν ισχύουν

Ενδέχεται να χρειαστεί ιατρική/χειρουργική επέμβαση για την πρόληψη θανάτου, αναπηρίας, συγγενούς ανωμαλίας ή γενετικής ανωμαλία/συγγενούς διαμαρτίας.

Λεπτομέρειες θανάτου

Ημερομηνία θανάτου

Εάν η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη, παρακαλούμε εισάγετε μήνα και έτος, ή μόνο το έτος.

Νοσηλεία/Παράταση νοσηλείας

Ημερομηνία εισαγωγής
Ημερομηνία εξιτηρίου

Σχέση Φαρμάκου & Ανεπιθύμητου Συμβάματος

Παρακαλείσθε να παράσχετε λεπτομέρειες εάν πιστεύετε ότι κάποιο φάρμακο ή συσκευή σχετίζεται με κάποιο ανεπιθύμητο συμβάν.

Please change on the Product page if this is incorrect