Välkommen till AstraZeneca Medical

Du kan använda denna webbplats för att rapportera en biverkning eller klagomål om produktkvalitet. Du kan också begära medicinsk information.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Markera alla som gäller

Oönskade händelser kallas ibland biverkningar och är oönskade eller oväntade händelser eller reaktioner på ett läkemedel.

Frågor om medicinsk information är medicinska eller vetenskapliga frågor som berör våra läkemedel och enheter.

Klagomål om produktkvalitet avser ett fysiskt problem med ett läkemedel eller en enhet och/eller dess förpackning.

Välj ett alternativ

Rapportera en oönskad händelse

Oönskade händelser kallas ibland biverkningar och är oönskade eller oväntade händelser eller reaktioner på ett läkemedel.

Begär medicinsk information

Frågor om medicinsk information är medicinska eller vetenskapliga frågor som berör våra läkemedel och enheter.

Rapportera en produktreklamation

Klagomål om produktkvalitet avser ett fysiskt problem med ett läkemedel eller en enhet och/eller dess förpackning.

Vilket beskriver dig bäst?

Jag är...

AstraZeneca Medical

Patientinformation

Kontaktuppgifter

Demografi

Om det exakta datumet är okänt, vänligen ange månad och år, eventuellt endast år.

Längd

Vikt

Längd

Vikt

Senaste menstruationsdatum
Beräknat datum

Information om rapportör

Det verkar som att du kontaktar oss på uppdrag av vårdpersonal. Vänligen ange information om dig själv.

Vårdpersonal

Kontaktuppgifter

Omsorgsperson

Kontaktuppgifter

Din information

Vilket beskriver bäst din roll på Astrazeneca?

Jag är...

Datum då AZ fick kännedom om händelsen *

Patientinformation

Kontaktuppgifter

Demografi

Om det exakta datumet är okänt, vänligen ange månad och år, eventuellt endast år.

Längd

Vikt

Längd

Vikt

Senaste menstruationsdatum
Beräknat datum

Omsorgsperson

Kontaktuppgifter

Information om rapportör

Det verkar som att du kontaktar oss på uppdrag av vårdpersonal. Vänligen ange information om dig själv.

Vårdpersonal

Kontaktuppgifter

Patientinformation

Kontaktuppgifter

Demografi

Om det exakta datumet är okänt, vänligen ange månad och år, eventuellt endast år.

Längd

Vikt

Längd

Vikt

Senaste menstruationsdatum
Beräknat datum

Vårdpersonal

Kontaktuppgifter

Vänligen ange hur du önskar bli kontaktad

Läkemedelsinformation

Lägg till varje läkemedel separat med knappen "+Lägg till läkemedel"

Utgångsdatum

Datum för medicinering

Startdatum

Om det exakta datumet är okänt, vänligen ange månad och år, eventuellt endast år.

Slutdatum

Om det exakta datumet är okänt, vänligen ange månad och år, eventuellt endast år.

Detaljer om vaccination

Dos 1

Utgångsdatum

Om det exakta datumet är okänt, vänligen ange månad och år, eventuellt endast år.

Vaccinationsdatum

Om det exakta datumet är okänt, vänligen ange månad och år, eventuellt endast år.

Dos 1

Dos 2

Vaccination Facility

Additional Patient Information

Complete only for U.S military / Department of Defense (DoD) related reports

Dos 1

Dos 2

Information om händelsen

Ange varje enskild biverkning med hjälp av knappen "+Lägg till en händelse."

Datum händelsen inträffade

Startdatum

Om det exakta datumet är okänt, vänligen ange månad och år, eventuellt endast år.

Slutdatum

Om det exakta datumet är okänt, vänligen ange månad och år, eventuellt endast år.

Händelsens varaktighet
Det här fältet är obligatoriskt

Välj tillämpliga kriterier för den här händelsen

Välj alla som gäller, lämna tomt om inget är tillämpligt

Kan kräva medicinskt/kirurgiskt ingrepp för att förhindra dödsfall, funktionsnedsättning, medfödd anomali eller födelsedefekt.

Detaljer om dödsfall

Datum för dödsfall

Om det exakta datumet är okänt, vänligen ange månad och år, eventuellt endast år.

Inläggning på sjukhus

Inskrivningsdatum
Utskrivningsdatum

Samband mellan läkemedel & händelse

Vänligen ange detaljer om du anser att ett läkemedel/en enhet och en oönskad händelse är förknippade med varandra.

Please change on the Product page if this is incorrect

Välj ett alternativ

Välj ett alternativ

Vilken/a oönskad(e) händelse(r) anser du är förknippade till detta läkemedel/denna enhet?*

Din medicinska fråga