Warning !! This is not a Production environment. You are currently in the test environment. Use this link to access the Champion Production site.

Välkommen till AstraZeneca Medical

Du kan använda denna webbplats för att rapportera en biverkning eller klagomål om produktkvalitet. Du kan också begära medicinsk information.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Markera alla som gäller

Oönskade händelser kallas ibland biverkningar och är oönskade eller oväntade händelser eller reaktioner på ett läkemedel eller en enhet.

Frågor om medicinsk information är medicinska eller vetenskapliga frågor som berör våra läkemedel och enheter.

Klagomål om produktkvalitet avser ett fysiskt problem med ett läkemedel eller en enhet och/eller dess förpackning.

Välj ett alternativ

Rapportera en oönskad händelse

Oönskade händelser kallas ibland biverkningar och är oönskade eller oväntade händelser eller reaktioner på ett läkemedel.

Begär medicinsk information

Frågor om medicinsk information är medicinska eller vetenskapliga frågor som berör våra läkemedel och enheter.

Rapportera en produktreklamation

Klagomål om produktkvalitet avser ett fysiskt problem med ett läkemedel eller en enhet och/eller dess förpackning.

Vilket beskriver dig bäst?

Jag är...

AstraZeneca Medical

Patientinformation

Pharmaceutical companies are required to report certain adverse events occurring in Northern Ireland to the European Medicines Agency.

Required by the health authorities.

Kontaktuppgifter

Demografi

Om det exakta datumet är okänt, vänligen ange månad och år, eventuellt endast år.

Längd

Vikt

Längd

Vikt

Senaste menstruationsdatum
Beräknat datum

Information om rapportör inom vården

Det verkar som att du kontaktar oss på uppdrag av vårdpersonal. Vänligen ange information om dig själv.

Vårdpersonal

Pharmaceutical companies are required to report certain adverse events occurring in Northern Ireland to the European Medicines Agency.

Required by the health authorities.

Kontaktuppgifter

Omsorgsperson

Pharmaceutical companies are required to report certain adverse events occurring in Northern Ireland to the European Medicines Agency.

Required by the health authorities.

Kontaktuppgifter

Din information

Vilket beskriver bäst din roll på Astrazeneca?

Jag är...

Datum då AZ fick kännedom om händelsen *

Patientinformation

Pharmaceutical companies are required to report certain adverse events occurring in Northern Ireland to the European Medicines Agency.

Required by the health authorities.

Kontaktuppgifter

Demografi

Om det exakta datumet är okänt, vänligen ange månad och år, eventuellt endast år.

Längd

Vikt

Längd

Vikt

Senaste menstruationsdatum
Beräknat datum

Omsorgsperson

Pharmaceutical companies are required to report certain adverse events occurring in Northern Ireland to the European Medicines Agency.

Required by the health authorities.

Kontaktuppgifter

Information om rapportör inom vården

Det verkar som att du kontaktar oss på uppdrag av vårdpersonal. Vänligen ange information om dig själv.

Vårdpersonal

Pharmaceutical companies are required to report certain adverse events occurring in Northern Ireland to the European Medicines Agency.

Required by the health authorities.

Kontaktuppgifter

Patientinformation

Pharmaceutical companies are required to report certain adverse events occurring in Northern Ireland to the European Medicines Agency.

Required by the health authorities.

Kontaktuppgifter

Demografi

Om det exakta datumet är okänt, vänligen ange månad och år, eventuellt endast år.

Längd

Vikt

Längd

Vikt

Senaste menstruationsdatum
Beräknat datum

Vårdpersonal

Information om vårdpersonal

Vårdpersonals kontaktuppgifter

Vänligen ange hur du önskar bli kontaktad

Information om läkemedel / enhet

Lägg till varje läkemedel/enhet separat med knappen "+Lägg till läkemedel/enhet"

Utgångsdatum

Datum för medicinering

Startdatum

Om det exakta datumet är okänt, vänligen ange månad och år, eventuellt endast år.