ยินดีต้อนรับสู่แผนก Medical ของบริษัท AstraZeneca

คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือการร้องเรียนคุณภาพผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถขอข้อมูลทางการแพทย์ได้อีกด้วย

มีอะไรให้เราช่วยคุณบ้าง?

เลือกทั้งหมดที่ใช้

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือในบางครั้งเรียกว่าผลข้างเคียงซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนหรือปฏิกิริยาต่อยาหรืออุปกรณ์/เครื่องมือที่คุณใช้อยู่

การสอบถามข้อมูลทางการแพทย์เป็นคำถามทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ของเรา

ร้องเรียนคุณภาพสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านกายภาพของยาหรืออุปกรณ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์.

โปรดเลือกตัวเลือก

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์บางครั้งเรียกว่าผลข้างเคียงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการหรือไม่คาดคิดให้เกิดขึ้นหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับยาที่ใช้อยู่

ขอข้อมูลทางการแพทย์

การสอบถามข้อมูลทางการแพทย์เป็นคำถามทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ของเรา

รายงานข้อร้องเรียนด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

ร้องเรียนคุณภาพสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านกายภาพของยาหรืออุปกรณ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์.

ซึ่งอธิบายตัวตนคุณได้ดีที่สุด?

ฉันเป็น...

AstraZeneca Medical

ข้อมูลผู้ป่วย

Pharmaceutical companies are required to report certain adverse events occurring in Northern Ireland to the European Medicines Agency.

Required by the health authorities.

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลประชากร

หากไม่ทราบวันที่ที่แน่นอนโปรดใส่เดือนและปีหรือปี

ความสูง

น้ำหนัก

ความสูง

น้ำหนัก

วันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย
'วันที่ครบกำหนดจากผู้ขอข้อมูล

ข้อมูลผู้รายงาน

ดูเหมือนคุณกำลังติดต่อในนามของ บุคลากรทางการแพทย์โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณเอง

ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

Pharmaceutical companies are required to report certain adverse events occurring in Northern Ireland to the European Medicines Agency.

Required by the health authorities.

ข้อมูลติดต่อ

ผู้ดูแล

Pharmaceutical companies are required to report certain adverse events occurring in Northern Ireland to the European Medicines Agency.

Required by the health authorities.

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลของคุณ

ข้อไหนอธิบายถึงบทบาทของคุณที่ Astrazeneca ได้ดีที่สุด?

ฉันเป็น...

วันที่ AZ ได้รับข้อมุล *

ข้อมูลผู้ป่วย

Pharmaceutical companies are required to report certain adverse events occurring in Northern Ireland to the European Medicines Agency.

Required by the health authorities.

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลประชากร

หากไม่ทราบวันที่ที่แน่นอนโปรดใส่เดือนและปีหรือปี

ความสูง

น้ำหนัก

ความสูง

น้ำหนัก

วันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย
'วันที่ครบกำหนดจากผู้ขอข้อมูล

ผู้ดูแล

Pharmaceutical companies are required to report certain adverse events occurring in Northern Ireland to the European Medicines Agency.

Required by the health authorities.

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลผู้รายงาน

ดูเหมือนคุณกำลังติดต่อในนามของ บุคลากรทางการแพทย์โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณเอง

ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ

Pharmaceutical companies are required to report certain adverse events occurring in Northern Ireland to the European Medicines Agency.

Required by the health authorities.

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลผู้ป่วย

Pharmaceutical companies are required to report certain adverse events occurring in Northern Ireland to the European Medicines Agency.

Required by the health authorities.

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลประชากร

หากไม่ทราบวันที่ที่แน่นอนโปรดใส่เดือนและปีหรือปี

ความสูง

น้ำหนัก

ความสูง

น้ำหนัก

วันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย
'วันที่ครบกำหนดจากผู้ขอข้อมูล

ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ/บุคลากรทางการแพทย์)

รายละเอียดของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ/บุคลากรทางการแพทย์

ข้อมูลติดต่อของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ/บุคลากรทางการแพทย์

กรุณาระบุวิธีการติดต่ออย่างน้อยหนึ่งวิธี

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของยา / เครื่องมือแพทย์

โปรดเพิ่มชื่อยา / เครื่องมือแพทย์แต่ละตัวแยกจากกันโดยใช้ปุ่มเพิ่มยา / เครื่องมือแพทย์

วันหมดอายุ

วันที่ใช้ยา

วันที่เริ่มต้น

หากไม่ทราบวันที่ที่แน่นอนโปรดใส่เดือนและปีหรือปี

วันที่สิ้นสุด

หากไม่ทราบวันที่ที่แน่นอนโปรดใส่เดือนและปีหรือปี