Καλώς ήρθατε στο Ιατρικό Τμήμα της AstraZeneca

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για να αναφέρετε ένα ανεπιθύμητο συμβάν ή παράπονο ποιότητας προϊόντος. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε ιατρικές πληροφορίες.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν

Τα ανεπιθύμητα συμβάματα είναι μερικές φορές γνωστά ως ανεπιθύμητες ενέργειες/παρενέργειες και είναι ανεπιθύμητα ή μη αναμενόμενα συμβάματα ή αντιδράσεις σε ένα φάρμακο.

Τα αιτήματα για ιατρικές πληροφορίες είναι ιατρικά ή επιστημονικά ερωτήματα που αφορούν τα φάρμακα και τις συσκευές μας.

Τα παράπονα για την ποιότητα των προϊόντων αφορούν κάποιο πρόβλημα που σχετίζονται με τη φύση ενός φαρμάκου ή μιας συσκευής ή/και τη συσκευασία του/της.

Παρακαλώ επιλέξτε μία επιλογή

Αναφορά ανεπιθύμητου συμβάματος

Τα ανεπιθύμητα συμβάματα είναι μερικές φορές γνωστά ως ανεπιθύμητες ενέργειες/παρενέργειες και είναι ανεπιθύμητα ή μη αναμενόμενα συμβάματα ή αντιδράσεις σε ένα φάρμακο.

Αίτηση για Ιατρικές Πληροφορίες

Τα αιτήματα για ιατρικές πληροφορίες είναι ιατρικά ή επιστημονικά ερωτήματα που αφορούν τα φάρμακα και τις συσκευές μας.

Αναφορά Παραπόνου Ποιότητας Προϊόντος

Τα παράπονα για την ποιότητα των προϊόντων αφορούν κάποιο πρόβλημα που σχετίζονται με τη φύση ενός φαρμάκου ή μιας συσκευής ή/και τη συσκευασία του/της.

Ποιο σας περιγράφει καλύτερα;

Είμαι...

AstraZeneca Medical

Πληροφορίες Ασθενή

Στοιχεία επικοινωνίας

Δημογραφικά στοιχεία

Εάν η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη, παρακαλούμε εισάγετε μήνα και έτος, ή μόνο το έτος.

Ύψος

Βάρος

Ύψος

Βάρος

Τελευταία ημερομηνία εμμήνου ρύσεως
Ημερομηνία τοκετού

Πληροφορίες Αναφέροντος

Φαίνεται ότι επικοινωνείτε εκ μέρους ενός Επαγγελματία Υγείας. Παρακαλείσθε να μας παρέχετε πληροφορίες για εσάς.

Επαγγελματίας Υγείας

Στοιχεία επικοινωνίας

φροντιστής

Στοιχεία επικοινωνίας

Οι Πληροφορίες του Αναφέροντος

Ποιο περιγράφει καλύτερα τον ρόλο σας στην Astrazeneca;

Είμαι...

Αρχική ημερομηνία ενημέρωσης της ΑΖ *

Πληροφορίες Ασθενή

Στοιχεία επικοινωνίας

Δημογραφικά στοιχεία

Εάν η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη, παρακαλούμε εισάγετε μήνα και έτος, ή μόνο το έτος.

Ύψος

Βάρος

Ύψος

Βάρος

Τελευταία ημερομηνία εμμήνου ρύσεως
Ημερομηνία τοκετού

φροντιστής

Στοιχεία επικοινωνίας

Πληροφορίες Αναφέροντος

Φαίνεται ότι επικοινωνείτε εκ μέρους ενός Επαγγελματία Υγείας. Παρακαλείσθε να μας παρέχετε πληροφορίες για εσάς.

Επαγγελματίας Υγείας

Στοιχεία επικοινωνίας

Πληροφορίες Ασθενή

Στοιχεία επικοινωνίας

Δημογραφικά στοιχεία

Εάν η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη, παρακαλούμε εισάγετε μήνα και έτος, ή μόνο το έτος.

Ύψος

Βάρος

Ύψος

Βάρος

Τελευταία ημερομηνία εμμήνου ρύσεως
Ημερομηνία τοκετού

Επαγγελματίας Υγείας

Στοιχεία επικοινωνίας

Παρακαλώ παρέχετε τουλάχιστον μία μέθοδο επικοινωνίας

Πληροφορίες για το Φάρμακο

Παρακαλείσθε να προσθέσετε κάθε φάρμακο ξεχωριστά χρησιμοποιώντας το κουμπί "+Προσθήκη φαρμάκου"