Velkommen til AstraZeneca Medical

Du kan bruke dette nettstedet til å rapportere en bivirkning eller klage på produktkvalitet. Du kan også be om medisinsk informasjon.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Velg alle som gjelder

Uønskede hendelser kalles noen ganger bivirkninger og er uønskede eller uventede hendelser eller reaksjoner på et legemiddel.

Spørsmål til medisinsk informasjon er medisinske eller vitenskapelige spørsmål knyttet til våre medisiner og enheter.

Klager på produktkvalitet vedrører et fysisk problem med et legemiddel, enhet og/eller emballasjen.

Vennligst velg et alternativ

Rapportere en uønsket hendelse

Uønskede hendelser kalles noen ganger bivirkninger og er uønskede eller uventede hendelser eller reaksjoner på et legemiddel.

Be om medisinsk informasjon

Spørsmål til medisinsk informasjon er medisinske eller vitenskapelige spørsmål knyttet til våre medisiner og enheter.

Klage på produktkvalitet

Klager på produktkvalitet vedrører et fysisk problem med et legemiddel, enhet og/eller emballasjen.

Hvilken beskriver deg best?

jeg er...

AstraZeneca Medical

Informasjon om pasienten

Kontaktinformasjon

Demografi

Hvis eksakt dato er ukjent, vennligst angi måned og år, eventuelt kun år.

Høyde

Vekt

Høyde

Vekt

Siste menstruasjonsdato
Termin

Informasjon om rapportør

Det ser ut til at du kontakter oss på vegne av helsepersonell. Vennligst oppgi informasjon om deg selv.

Helsepersonell

Kontaktinformasjon

Omsorgsperson

Kontaktinformasjon

Din informasjon

Hvilken beskriver best din rolle hos Astrazeneca?

Jeg er en...

Dato AZ fikk vite om hendelsen *

Informasjon om pasienten

Kontaktinformasjon

Demografi

Hvis eksakt dato er ukjent, vennligst angi måned og år, eventuelt kun år.

Høyde

Vekt

Høyde

Vekt

Siste menstruasjonsdato
Termin

Omsorgsperson

Kontaktinformasjon

Informasjon om rapportør

Det ser ut til at du kontakter oss på vegne av helsepersonell. Vennligst oppgi informasjon om deg selv.

Helsepersonell

Kontaktinformasjon

Informasjon om pasienten

Kontaktinformasjon

Demografi

Hvis eksakt dato er ukjent, vennligst angi måned og år, eventuelt kun år.

Høyde

Vekt

Høyde

Vekt

Siste menstruasjonsdato
Termin

Helsepersonell

Kontaktinformasjon

Vennligst angi hvordan du ønsker å bli kontaktet

Informasjon om bivirkning

Vennligst legg til hver medisin ved hjelp av "+Legg til medisiner" knappen

Utløpsdato

Dato for bruk av medisin

Startdato

Hvis eksakt dato er ukjent, vennligst angi måned og år, eventuelt kun år.

Sluttdato

Hvis eksakt dato er ukjent, vennligst angi måned og år, eventuelt kun år.

Detaljer rundt vaksinasjon

Dose 1

Utløpsdato

Hvis eksakt dato er ukjent, vennligst angi måned og år, eventuelt kun år.

Vaksinasjonsdato

Hvis eksakt dato er ukjent, vennligst angi måned og år, eventuelt kun år.

Dose 1

Dose 2

Vaccination Facility

Additional Patient Information

Complete only for U.S military / Department of Defense (DoD) related reports

Dose 1

Dose 2

Informasjon om hendelsen

Oppgi hver bivirkning ved å bruke "+Legg til en hendelse" knappen.

Datoer denne hendelsen skjedde

Startdato

Hvis eksakt dato er ukjent, vennligst angi måned og år, eventuelt kun år.

Sluttdato

Hvis eksakt dato er ukjent, vennligst angi måned og år, eventuelt kun år.

Varighet av hendelsen
Dette feltet er obligatorisk

Velg gjeldende kriterier for denne hendelsen

Velg alt som gjelder, la det stå tomt hvis ingen er aktuelt

Kan kreve medisinsk/kirurgisk inngrep for å forhindre død, funksjonshemning, medfødt anomali eller fødselsfeil.

Dødsfall detaljer

Dato for dødsfall

Hvis eksakt dato er ukjent, vennligst angi måned og år, eventuelt kun år.

Sykehusinnleggelse

Innleggelsesdato
Utskrivningsdato

Sammenhengen mellom medisin & hendelse

Vennligst oppgi opplysninger dersom du tror at et legemiddel/apparat og en bivirkning kan ha en sammenheng.

Please change on the Product page if this is incorrect

Vennligst velg et alternativ

Vennligst velg et alternativ

Hvilke/hvilken bivirkning(er) tror du har en sammenheng med dette legemiddelet/apparatet?*

Ditt medisinske spørsmål